Ve hře Naše osada naleznete spoustu budov, které neodmyslitelně patří ke středověké vesnici, kolonii či městečku. Jak se v nich tehdy žilo, k čemu sloužily a jak fungovaly? Na pár z nich si v našem článku pořádně posvítíme.

 

Hospůdka

Kde jinde začít než v zakouřené, dubovými lavicemi nacpané hospůdce, která je pro řadu Čechů doteď poutním místem. Pití se nevyhýbali ani naši předkové včetně krále Václava, který si sám rád dal také hlt dobrého vína, ale pokud se mu do cesty dostali hubatí či agresívní opilci, neváhal je nechat zmrskat. Krčmy byly důležité z hospodářských důvodů; často se zde vybírala cla či sloužily jako tržiště v době, kdy se oficiální trhy nekonaly. Tzv. formanské hospody pak sloužily k přespání hlavně kupcům na cestách. Oblíbenými štamgasty byli studenti, kteří zde popíjeli, vedli „učené“ disputace a občas si zpestřili večer rvačkou.

 

_

Kostel

Velká část života středověkého člověka – tedy alespoň v Evropě – probíhala v kostele, na což ostatně navázali i evropští kolonisté v Americe. Zde byl člověk pokřtěn, sem docházel na mše, slavil neděle, a nakonec se tu s kostelem i životem rozloučil funusem. Aby se kněží mohli soustředit na své poslání, na kostely byly navázány statky. Na jednoho duchovního údajně pracovalo až 11 poddaných! Kostely často tvořily střed osad. Prakticky všechny prvky v nich měly symbolický význam, pro Evropu třeba typický kříž. Některé kostely byly opevněné a v případě útoku na osadu chránily její občany. U takových byste pak našli třeba hradby nebo střílny. Naše osada je naštěstí násilíprostá hra, takže váš kostel nic takového nepotřebuje.

 

_

Obilné pole

Bez jídla bude ve Vaší osadě smutno a především, přijdete o vítězné body. Naši předkové sice o žádné body nepřicházeli, ale jíst potřebovali úplně stejně jako vaši fachmani. Vesnice a osady byly na zemědělství založené, pracovalo v něm až 90 % obyvatel. Pěstovala se pšenice, žito i další obilniny, oralo se jednoduchým pluhem či rádlem. Obilí se pak muselo ručně vymlátit pomocí cepů a drtilo na mouku v kamenných žernovech. Což nebyla nijak úžasná technologie, takže se celý proces musel několikrát opakovat. Na zemědělství byly postavené také kolonie v severní Americe, které se kromě obilí soustředily na produkci obchodně využitelnějších surovin. Třeba tabáčku.

 

_

Rybárna

V češtině se toto slovo používá hned ve dvou významech: prodejna ryb či rybářův domek. Ať už si budovu ve hře Naše osada interpretujete jakkoliv, vězte, že lov ryb měl pro naše předky zásadní význam. Mnoho nejstarších osídlení vznikalo u řek nebo na pobřeží moří, kde byl vždy dostatek potravy, a podobně to fungovalo i se zámořskými koloniemi. I u nás, v nitru Evropy, byl rybolov důležitým zdrojem jídla. Staří Moravané lovili jak z břehu, tak z člunů, vydlabaných často z jednoho obřího kmene. Používaly se sítě, vrše (tedy košíky sloužící jako pasti na ryby), udice (jaké známe dnes, jen nejspíš nestály měsíční výplatu a neměly zpětné háčky) či šňůry. Rybářské rodiny se u nás ale obvykle jen rybařením neuživily; často potřebovaly „brigádu“ třeba v podobě převoznictví. Američtí kolonisté používali ryby dokonce jako hnojivo! Až budete příště posílat prvního fachmana na břeh jezera, aby vytáhl pár lesknoucích se okounů, vzpomeňte si na bohatou historii tohoto poctivého řemesla!

_
Použité zdroje:

Vlk, Robert. Ta naše hospoda, odshora, odspoda…aneb Historie krčem ve středověku. IN 100+1 [online], 2017. Dostupné z https://www.stoplusjednicka.cz/ta-nase-hospoda-odshora-odspodaaneb-historie-krcem-ve-stredoveku

Mastíková, Ivana. Vztahy sídelní a církevní architektury ve středověku v Plzeňském kraji. Plzeň, 2018. Diplomová práce. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň 2018. Vedoucí práce Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.

Němec, Václav, Beran, Petr. Zemědělství ve středověku. dejepis.com [online]. Dostupné z https://www.dejepis.com/ucebnice/zemedelstvi-ve-stredoveku/

Lotocki, Tomáš. Historie lovu ryb – 3. díl – Středověk. Chytej.cz [online], 2016. Dostupné z https://www.chytej.cz/clanky/1748/historie-lovu-ryb-3-dil-stredovek/.

Foto:

https://www.pexels.com/photo/architecture-beautiful-building-church-547125/. Photo by Krivec Ales from Pexels