Oba póly planety Animalis (ze hry Big Monster), jež pokrývá tlustá vrstva ledu, obývají zvláštní monstra, která označujeme odborně jako „ledová“. Jde ale o několik skupin živočichů žijících v originální symbióze, jakou z planety Země neznáme. Díky jejich přítomnosti jsou póly zhusta navštěvované zvědavými průzkumníky, kteří touží spatřit tento živý zázrak na vlastní oči.

Smysl monstrózní existence

Ledová monstra se dělí na dva druhy – mutagenní a nestabilní. Mutagenní monstra jsou podivní, fialově zbarvení tvorové s dvěma nohama a dvěma očima. Prakticky nijak se neprojevují – nekomunikují, kromě toho, že se vyskytují ve skupinách, nejeví známky žádného společenského chování a před průzkumníky se tváří, jako že je nevidí. Na trupu mají podivný svítící orgán, který vyzařuje jakési lidským okem spatřitelné, ale současnou vědou nezměřitelné paprsky. A v nich patrně spočívá smysl jejich existence.

Pokud se totiž mutagenní monstrum setká s nestabilním a namíří na ně své paprsky, zmutuje je na jakousi vyšší evoluční formu. Zmutované monstrum vyroste a zesílí, v některých případech se zvýší jeho počet končetin i očí. Získání této vyšší formy je pro nestabilní monstra klíčové. Všechna jsou totiž navzájem se lovící predátoři, a zůstat v nejmenší podobě znamená hrát roli dortíku na krátkých nožičkách. Pro vaši představu, nejmenší forma ledových monster dosahuje rozměrů mopse, největší pak garáže na dodávku, do níž se pohodlně vejde i pingpongový stůl a jednomístná sauna.

Souboj, jaký evoluce dosud nezažila

Tato evoluce je pro průzkumníky dosud největší záhadou. Nevíme, jak probíhá, co obsahují ony paprsky a jak je možné, že monstrum v řádu okamžiků zvětší svou hmotnost na dvojnásobek. Jeden průzkumník považoval evolvující se monstrum mylně za pokémona a pokusil se ho chytit do krabičky od žvýkaček. Pochopitelně skončil sežrán. Také kvůli agresivitě těchto tvorů je někteří odborníci považují za genetické konstrukty, které byly vypěstovány buď kvůli válečným účelům, anebo měly zbavit svět plastu a něco se šeredně zvrtlo.

Nestabilní monstra se vyskytují ve čtyřech variantách – červí monstrum, ďábelské monstrum, slepičí monstrum a krabí monstrum. S výjimkou slepičího se každé z nich může dvakrát vyvinout, nicméně potřebuje k tomu dvě různá mutagenní monstra. Ačkoliv se všechny čtyři varianty chovají podobně, navzájem se nesnáší a požírají se od pohledu. Občas vznikne konflikt i ve skupině stejných monster, který obvykle končí tím, že největší monstrum sní ty ostatní. Také proto žijí tito tvorové většinou samostatně.


Pozor, nehladit!

O jejich rozmnožování není nic známo. Průzkumníci nespatřili nikdy žádná mláďata či vejce. Roli ale hraje také fakt, že většina z nich při spatření ledového monstra okamžitě prchá. Také kvůli jejich zuřivosti a nekonečnému apetýtu se jejich chov v zajetí nedoporučuje. Kromě toho, pokud nebydlíte na Aljašce či Sibiři, bude těmto úžasným tvorům příliš vedro. A pokud bydlíte na Sibiři, nu, nejspíš máte jiné starosti…