Pokud hrajete Mini Express na americké mapě, můžete si zvolit variantu Zlatý hřeb, který přináší do hry některá specifická pravidla. A víte, jak moc je tato varianta hry inspirována historií? Pojďme nakouknout cca sto padesát let do minulosti a podívat se, jak to s tím hřebem vlastně bylo.

Amerika už tehdy nějakou dobu zvažovala, že se na rozvoj železnice vrhne, a pozorně sledovala její rozkvět ve Velké Británii. Několik železnic už na americkém území stálo, ale teprve v 19. století se události daly do pohybu. Možná to způsobil také fakt, že v Americe byla silně rozšířená doprava přes lodní kanály, která vlakům významně konkurovala.

 

Pomoc v uniformě

Ve 20. letech 19. století bylo ale jasné, že budoucnost jezdí na ocelových traverzách. V roce 1815 založil plukovník John Stevens první železničářskou firmu v Americe, New Jersey Railroad Company. Tento muž také odzkoušel první parní lokomotivu v USA. Jednou z prvních železnic, které vznikly, byla trasa Baltimore–Ohio. Přístav v Baltimore byl obrovský a železnice mu otevřela nové možnosti. Američané rychle pochopili kouzlo houkajících lokomotiv a začala železniční horečka.

V roce 1829 stát Massachusetts připravil rozsáhlý plán. Ačkoliv hlavní břímě stavby stálo na soukromých společnostech a investorech, vláda se rozhodla toto odvětví podpořit, a to jak umožněním stavby na pozemcích jednotlivých států, tak například poskytnutím podrobného seznamu důstojníků armádního sboru inženýrů, což byl v té době největší zdroj expertů pro tuto činnost. Důstojníci armádního sboru inženýrů vybírali trasy, plánovali, navrhovali a konstruovali průjezdní práva, trať i další struktury a zavedli v železničních společnostech armádní systém hlášení a rozdělení odpovědnosti. Více než každý desátý z 1 058 absolventů americké vojenské akademie ve West Point v letech 1802 až 1866 se stal hlavním inženýrem, pokladníkem, kontrolorem nebo vedoucím pracovníkem železničních společností!

 

Přes cizí i vlastní krev

Do roku 1850 bylo postaveno přes 14 000 km železničních tratí. Na „zlatý hřeb“ se ale teprve čekalo. Roku 1862 podepsal prezident Abraham Lincoln Pacific Railway Act, dokument, který zajišťoval vládní podporu stavbě transkontinentální železnice. Při této příležitost se zformovaly dvě společnosti, ze západu ze Sacramenta jedoucí Central Pacific a z východu Union Pacific Railroad. Obě firmy dostaly pro dokončení svého záměru obrovské pozemky. Stavba nebyla žádná selanka; dělníci, zejména čínští ze západu a irští z východu, bojovali s drsnou krajinou i s Indiány, kterým stavba železnice definitivně změnila jejich styl života. Právě kvůli válkám s nimi byly při stavbě vystříleny tisíce bizonů, čímž bylo toto nádherné zvíře málem vyhubeno.

10. května 1869 východní i západní parta slavnostně zatloukly poslední skoby do pražců a poprvé propojily železnicí obě americká pobřeží. Tato událost vešla do dějin jako Zlatý hřeb; po celých Spojených státech amerických drnčely telegrafy a přenášely jednoslovnou zprávu: „Hotovo.“ Železnice zkrátila cestu z jednoho konce Ameriky na druhý ze 4 měsíců na směšný 1 týden a otevřela pro zemi neuvěřitelné nejen ekonomické možnosti.

Pokud máte chuť si Mini Express okořenit malým historickým výletem, zahrajte si variantu Zlatý hřeb a sledujte, jak roste dráha, která změnila dějiny jedné z největších světových velmocí.

 

Použité zdroje:

Železniční doprava ve Spojených státech amerických. Wikipedie [online], 2021. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_doprava_ve_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1tech_americk%C3%BDch

Kaliba, Jan. Pokrok i zkáza. Stavbu železnice spojující USA doprovázelo před 150 lety vyhánění Číňanů i střílení bizonů. IN iROZHLAS [online], 2019. Dostupné z https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-spojene-staty-zeleznice-pobrezi-para-atlantik-pacifik-oslay-propojeni_1905111620_lac

U.S. Railroad History: A Timeline. Americans-rails.com [online]. Dostupné z https://www.american-rails.com/history.html