Tématem hry Naše osada je vytváření kolonie, tedy zbrusu nové osady či vesnice na zelené louce. Tenhle proces nastal v historii mnohokrát, většinou kvůli přelidnění, dobývání nové zemědělské půdy, zakládání obchodních stanic a podobně. V pozdější éře, tedy v novověku, se přidala chtivost západoevropských států po větší moci a závody v kolonizaci, což byla mimochodem jedna z příčin vzniku první světové války. Ale od zákopů a granátů jsme v Naší osadě díkybohu celkem daleko. Pojďme si říct, jak založit osadu.

_
Přes lesy a pařezy

Hra mnohem víc připomíná tzv. velkou kolonizaci, která probíhala v Evropě od 11. do 14. století, tedy ve středověku. Jejím jádrem bylo zakládání nových vesnic, měst a také hornických kolonií okolo zdrojů nerostných surovin. Což vás koneckonců potká i v Naší osadě. Tehdy vypadala Evropa úplně jinak než dnes; šlo o nehostinný, hustými hvozdy zarostlý kraj, kde lišky dávaly dobrou noc pomalu i uprostřed měst a kde se poutníkům jen nesnadno cestovalo z jednoho kraje země na druhý. To změnila právě kolonizace. Žďářením, tedy vypalováním lesního porostu a křovin, a klučením, tedy vytrháváním pařezů, hvozdy postupně mizely a nahradila je hustá síť osad, jakou známe dnes.

Velkou kolonizaci výrazně usnadnily nové technické objevy nebo vynálezy již v minulosti objevené, ale zapomenuté, což se dříve stávalo zhusta. Sdílení informací nebylo totiž snadné, písmo ovládal málokdo a řada inovací zmizela v propadlišti dějin. Takto se „vzpomnělo“ třeba na vodní mlýn, který po dobytí římské říše na chvilku opustil scénu. Voda se stala významným zdrojem energie, vždyť poháněla třeba hamry, pily nebo dmychadla v kovárnách a hutích. Kromě toho se v zemědělství přešlo na efektivnější trojpolní systém a začaly se využívat i další novinky, třeba vysoké pece.

_
Osadníci z Dolní Lhoty

Na počátku kolonizace stáli nejprve sami osadníci, později ale člověk zvaný lokátor. Šlo o agenta, který místo nejprve obkoukl a potom zorganizoval jak samotný přesun, tak právní náležitosti. Mezi ně patřila třeba výměra pozemků, práva, povinnosti a právní status budoucí osady a podobně. Pak se teprve začaly stavět domy, kácet lesy a zorávat pole. Mnohé takto založené kolonie byly na nějaký čas od daní osvobozeny. Tato doba byla označována jako lhůta a mnohé vesnice se tak dnes jmenují třeba Lhota nebo Lhotka. Schválně, nežijete v takové nějaké osadě?

Na výběr lokace měla vliv řada faktorů. Třeba blízkost vodního zdroje, kvalita půdy či terén. V srdcích neprostupných hvozdů či ve vysokých horách se i těm nejodolnějším osadníkům žilo špatně, a dokud byla možnost jít jinam, neváhali.

_

Pexels Mali:

Photo by mali maeder from Pexels