Ačkoliv svět planety Animalis (ze hry Big Monster) oplývá bohatou, pestrou faunou, jedna skupina zde žijících tvorů je svojí rozmanitostí zcela výjimečná. Jde o travní monstra, obývající louky, lesy i pralesy všech kontinentů. O těchto tvorech byste si často nepomysleli, že můžou být příbuzní. Je ale pravda, že si to občas nemyslíte ani o vlastní rodině.

Originál, nebo kopie?

V podstatě jediným shodným znakem travních monster je jejich velikost. Všechna jsou totiž prťavá, aby se snadno ukryla v houští. Některá projevují shodné znaky s jinými obyvateli této planety – jedno například výrazně připomíná lávová monstra, další zase písečná. Někteří vědci tak prosazují teorii, zda nejsou travní monstra předky všech ostatních tvorů Animalisu. Mnohem zajímavější je ale názor, že tito úžasní živočichové umí převzít a kopírovat genetickou výbavu bytostí, s nimiž se setkají. V takovém případě se ale musíme obávat, jaké následky bude mít v budoucnu jejich střetnutí s člověkem. 

Po fyzické stránce představují travní monstra pestrobarevný mišmaš. Některá z nich jsou bližší rostlinám než zvířatům a jsou zakořeněná hluboko v zemi. Jiná se podobají pozemským houbám a průzkumníci si musí dávat velký pozor, aby na ně nešlápli. Už se to několikrát stalo a jejich bolestivé kňučení si nebozí hvězdoplavci budou připomínat a vyčítat až do konce života. Další se pohybují po čtyřech jako kočky či dokonce létají díky křídlům jako mouchy nebo netopýři. Jejich hejna jednou zmátla partičku průzkumníků, kteří je považovali za gigantický hmyz, natolik, až nezodpovědně znečistili atmosféru planety hned pěti plechovkami repelentu zároveň.

Stejně jako je různorodá jejich tělesná stavba, travní monstra mají také odlišné způsoby života. Například okřídlená poletují ve velkých skupinách, kdežto houbová nikoliv. Odlišným způsobem přijímají naprosto jinou potravu a každé ji tráví dle svých nejlepších možností. Některá z nich jsou společenská a vyhledávají blízkost jiných monster, další se ukrývají před světem v bodláčí. Mnoho z nich jsme jistě dosud nepotkali. Právě proto je žádoucí, aby se průzkumníci na tento druh monster zaměřili a dozvěděli se o nich vše, co bude možné. 

Jaký pán, takové monstrum

Díky své velikosti jsou travní monstra snadno chovatelná v zajetí, a některá je dokonce možné pěstovat. Dlouhodobě se ale jedná o velké riziko, neboť dosud nechápeme mechanismy, podle kterých se vyvíjí a kopíruje cizí charakteristiky. Váš miláček by od vás mohl chytit všechny lidské neduhy a zlozvyky, takže je možné, že by se vám ztrácela čokoláda nebo by ztloustl z vysedávání u televize. A pokud platí, že jaký pán, takové travní monstrum, možná byste se o sobě dozvěděli něco, co se vám nebude ani trochu líbit.